Informacje dla autorów / Informations for authors

StartNapisz do nas!Informacje dla autorów / In...
Rozwiń

Chciałabyś/eś aby Twój artykuł/wywiad/inny tekst ukazał się w RemediuM? Nic trudnego! Tematyka zależy tylko od Ciebie! Jak widzisz, piszemy teksty nie tylko ściśle związane z motywem przewodnim numeru, ale wiele z nich jest także na tematy dowolne.

Wystarczy tylko wysłać plik pod adres remedium@gumed.edu.pl

Jeżeli nie umiesz dobrze pisać, nie martw się! Przeprowadzamy korektę i udzielimy Tobie porad na miarę naszych możliwości. Każdy materiał staramy się zilustrować grafiką – jeśli nie masz własnych zdjęć, postaramy się coś znaleźć wspólnie.

Kwestie techniczne:

 • Jako format zapisu wybierz “dokument tekstowy Word” (rozszerzenie .doc/.docx)
 • Polecana czcionka do tekstu głównego to Franklin Ghotic Book, 10 pkt
 • Podaj proponowany tytuł: czcionka Impact 26 pkt, bez pogrubienia
 • Akapity oddzielaj klawiszem Enter, nie formatuj ich używając wcięć, spacji, tabulatorów, itp.
 • Tekst, który chcesz, aby został wyróżniony jako cytat (niebieska ramka), zaznacz czcionką pogrubioną
 • Dodaj kilka podstawowych informacji o sobie (imię i nazwisko, rok, kierunek studiów, ew. pełnione funkcje na uczelni, czy takie, które bezpośrednio wiążą się z tematem, o którym piszesz)
 • Postaraj się dołączyć swoją fotografię (wizerunek autora umieszczamy razem z tekstem)
 • Zdjęcia do artykułu prześlij jako oddzielne pliki graficzne: zalecana rozdzielczość 300dpi, najlepiej w formacie .tiff (mogą być też .jpg, .bmp, .gif)

Informations for authors (ED Pages)

Technical requirements:
 • mail your text file to remedium@gumed.edu.pl (allowed extensions: doc./docx.)
 • add a short information about yourself (name, year, university occupation etc.)
 • send your photo and also add some photos to your article – prefered extension tiff. (jpg. bmp. gif. are also accepted)